Sök din bostad

Ansvarsfriskrivning


Villkor webbplats och begränsat ansvar

Villkoren för denna "friskrivningsklausul" är tillämpliga på denna webbplats Se till att läsa denna friskrivningsklausul noggrant. Alla dokument och annan information på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen. Även om denna webbplats har konstruerats med största omsorg, kan España Casas inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakats av användning av informationen på denna webbplats. Inga rättigheter kan härledas ur och inga anspråk kan läggas till innehållet på denna webbplats. 

Användning av denna webbplats
Den information som erbjuds via denna webbplats får inte användas i stället för rådgivning. Beslut baserat på denna information är på ditt eget ansvar och risk. 

Information om resmål
Bilder och beskrivningar av resmål och  semesterboende på denna webbplats är gjorda och placerade med största omsorg. De är avsedda att ge dig en realistisk bild av boendena. 

Tillämpning av de allmänna villkoren
España Casas villkor gäller för alla boenden och andra (ytterligare) tjänster som erbjuds på denna webbplats genom España Casas. 

Upphovsrätt
På webbplatsen och innehållet av den, är España Casas upphovsrätt tillämpbar. Man får inte använda innehållet på denna webbplats för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt godkännande.