Sök din bostad

Allmänt villkor

Bokningssystem
1. Du har möjlighet att göra online- eller telefonbokningar. Båda sätten att boka är bindande för dig och för oss, España Casas. 

Bokningsbegäran och betalning
1. España Casas skickar en bokningsbekräftelse för varje bokningsförfrågan.
2. När bokningen har gjorts, måste du betala 30% av hyran inom 5 arbetsdagar. Resterande summa måste betalas minst 60 dagar innan hyresperioden börjar. Om bokningen görs inom 60 dagar innan hyresperioden inleds, måste hyran betalas på en gång. Alla betalningar måste betalas via banköverföring. Ditt betalningsutdrag och bokningsbekräftelsen tillsammans kan användas som hyreskontrakt.
3. Det bankkontonummer som anges på bokningsformuläret måste användas vid betalning av hyran. I fall hyresbeloppet inte mottas inom 5 arbetsdagar, har España Casas rätt att annullera bokningen utan någon förvarning. Belopp som redan har betalats återbetalas inte. 

Extra kostnader och kostnader inkluderade i uthyrningspriset
1. Om inte annat anges, ingår vatten och el i hyrespriserna.

Avbokning av hyresgästen
1. Avbokningar måste rapporteras till España Casas per telefon och skriftligen, och måste inkludera bokningsbekräftelsen. Därefter kommer España Casas att skicka en bekräftelse om avbokning/faktura.
2. Om avbokning sker mer än 40 dagar innan hyresperioden börjar, kommer 25% av den totala hyran att faktureras.
3. Om avbokning sker inom 40 dagar innan hyresperioden börjar, kommer 50% av den totala hyran att faktureras.
4. Om avbokning sker inom 15 dagar innan hyresperioden börjar, kommer hela hyran att faktureras. 

Avbokning av España Casas
1. Om boendet inte är tillgängligt för uthyrning på grund av oväntade omständigheter som España Casas inte kan hållas ansvariga för, efter det att bokningen har gjorts och bekräftats, kommer España Casas att erbjuda kunden ett annat boende med liknande eller bättre egenskaper, utan återbetalning till kunden eller eventuella extra kostnader för kunden. 

Avbeställningsskydd
1. Vi rekommenderar alltid att teckna avbeställningsskydd, även om du bokar strax innan hyresperioden börjar. Tyvärr kan vi inte erbjuda dig någon. Du kan ta hand om både avbeställningsskydd och reseförsäkring hos din försäkringsagent. 

Hyresgästens ansvar
1. Under din vistelse på semesterboendet, är du som hyresgäst fullt ansvarig för boendet, inredning och allt annat som hör till det hyrda boendet, och eventuella skador på egendom som orsakats av dig eller dina reskamrater måste betalas åt representanten omedelbart helt av dig.
2. Hyresgästen kan inte hållas ansvarig för eventuella följder av inbrott, förlust av personlig egendom och någon form av skada, upplevd av hyresgästen i eller runt boendet, i trädgården eller i (gemensam) pool.
3. Husregler är en oupplöslig del av hyreskontraktet och måste följas strikt.
4. Vid avresan måste boendet lämnas över i ett rimligt skick, vilket innebär att det måste vara rensopat. Allt i boendet måste läggas tillbaka på samma ställe som man fann det vid ankomsten. Serviser måste rengöras ordentligt och läggas tillbaka på rätt plats. Om representanten/ägaren upptäcker att (en av) de ovan nämnda reglerna inte iakttas, har han eller hon rätt att debitera extra (rengörings-) kostnader för hyresgästen.
5. Hyresgästen måste använda sängkläder på sängarna, och det är inte tillåtet att använda sängarna utan det. 

Klagomål
Trots den yttersta omsorg vi lägger ner på den service vi erbjuder, kan du kanske ha ett klagomål. I händelse av ett viktigt klagomål, kan du kontakta representanten på ditt semesterresmål. I de flesta fall kan han eller hon komma med en rimlig, godtagbar lösning, och du kan fortfarande kunna fortsätta att ha en underbar semester. 

Internet
Om du planerar att använda internet, kan vi inte garantera kvaliteten på internetanslutningen. 

Slutstädning
Boendet måste lämnas över i ett rent och snyggt skick som nämns i husreglerna alltid (rent porslin i skåpet, inget kvarlämnat hushållsavfall, ren grill, ren ugn etc.). Om du inte följer dessa regler kan du inte få tillbaka hela din deposition. 

Deposition
Ifall boendet inte lämnas över i rent och oskadat skick och om, till exempel, inventarier eller boendet är skadat eller något saknas, kan du inte få tillbaka hela din deposition. Depositionen återbetalas inom 8 dagar efter avresan. 

Vatten och elektricitet
I länder som Spanien, är fel i vatten- och strömförsörjningen vanligare än i många andra länder. Kommunala och/eller regionala myndigheter kan, av olika skäl, besluta att stänga eller minska vatten- och elförsörjning. Som uthyrare, kan vi inte hållas ansvariga för den orsakade skadan. 

Buller
Hyresgäster får inte orsaka några bullerstörningar för människorna i området. De bör respektera lugnet i deras omgivning alltid. Från 22:00 fram till 08:00, måste man respektera nattvilan hos hans eller hennes grannar. 

Energiförbrukning och miljö
Om du lämnar lamporna och luftkonditioneringen på natt och dag, kommer den genomsnittliga energiförbrukningen att öka. För att hålla kostnaderna nere och för att rädda miljön, råder vi dig att ta hänsyn till detta. 

Byggnadsverksamhet, bullerstörningar och miljöproblem
Tillfälligtvis, äger oväntade byggnadsaktiviteter rum i den omedelbara omgivningen av boendet, eller grannar, kyrkklockor eller jordbruksverktyg orsakar bullerstörningar.. Vi kan inte hållas ansvariga för detta. Inte heller kan vi skydda dig mot eventuella miljöproblem i ditt semesterområde. 

Simbassänger
Den gemensamma poolen kan vanligtvis användas från maj till november Vi, som uthyrare, är inte ansvariga för rengöring av poolen. I mycket få undantagsfall, måste poolen underhållas, repareras eller rengöras. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella besvär som detta kan leda till.