Zoek uw woning

Algemene voorwaarden

Reserveren 
1. U kunt telefonisch of per internet reserveren. Beide manieren van reserveren zijn voor u en voor ons, España Casas bindend.

Reserveringsopdracht en betaling  
1. Iedere reserveringsopdracht wordt door España Casas bevestigd middels een reserveringsbevestiging.  
2. Na gedane reservering voldoet u binnen 5 werkdagen 30% van de huursom. Het restant van de huursom dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 10 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.  
3. Bij reservering op korte termijn, vanaf 8 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de betaling middels een bankoverschrijving te voldoen. U betalingsafschrift vormt samen met de reserveringsbevestiging uw volledige huurovereenkomst.  
4. De betaling dient te geschieden via overmaking naar de bankrekening die op het reserveringsformulier staat vermeld. In geval dat de overmaking niet binnen de termijn van 5 werkdagen is ontvangen, behoud España Casas het recht om de voorreservering zonder voorafgaand bericht te annuleren. Al betaalde gelden worden niet terugbetaald. 

Inbegrepen in de huurprijs en extra kosten  
1. In de huurprijzen zijn gebruik water en elektra inbegrepen, tenzij anders aangegeven. 

Annulering door huurder  
1. Annuleringen dienen telefonisch aan España Casas te worden opgegeven en schriftelijk te worden bevestigd met bijvoeging van de reserveringsbevestiging, waarna España Casas een annuleringsbevestiging/nota aan de cliënt doet toekomen.  
2. Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van de verhuurperiode wordt 25% van de totale huursom in rekening gebracht.  
3. Tussen 40 dagen en 15 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.  
4. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd. 

Annulering door España Casas  
1. In het geval dat de accommodatie wegens onverwachte oorzaken, die niet te wijten zijn aan España Casas niet betrokken kan worden, dan zal España Casas een andere accommodatie van dezelfde of superieure karakteristieken ter beschikking aan cliënt stellen, zonder dat er restitutie aan de cliënt of bijbetaling aan España Casas plaatsvindt.  

Annuleringsverzekering  
1. Deelname aan de annuleringsverzekering bevelen wij altijd aan. Ook indien u op korte termijn reserveert. Helaas zijn wij niet in staat om deze verzekering aan te bieden. Met een telefoontje met uw eigen verzekeringsagent kunt u zowel een reis- als een annuleringsverzekering regelen.    

Aansprakelijkheid van de huurder 

1. Tijdens u verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door u mede reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de beheerder. 
2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inbraak, verlies van persoonlijke eigendommen en schade, in welke vorm dan ook, door huurders opgelopen in of rond de woning, evenals in de tuin en het gemeenschappelijke zwembad. 
3. Bij de vakantiewoning aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen. 
4. Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in behoorlijke staat, dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in de accommodatie aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats, bij aankomst, te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. Indien de beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is, is eigenaar/ beheerder gerechtigd om extra (reinigingskosten) aan de Huurder in rekening te brengen. 
5. De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.    

Klachten  
Ondanks al onze bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht meent te hebben. In ernstige gevallen kunt u tevens direct, vanuit u vakantiebestemming, contact met de beheerder opnemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.

Gebruik internet/wifi  
Indien er gebruik gemaakt word van de internet verbinding zijn wij genoodzaakt u erop attent te maken dat wij niet kunnen instaan voor de kwaliteit van deze verbinding.  

Eindschoonmaak  
De accommodatie dient echter te allen tijde schoon en netjes achtergelaten te worden volgens de huisregels (o.m. afwas schoon in de kast, geen achtergelaten huisvuil, BBQ schoongemaakt, ovens zonder aangekoekte laag) Het niet naleven van deze regels kan leiden tot inhouding op de borgsom.    

Waarborgsom  
Indien de woning/accommodatie niet schoon of met beschadiging/vermissing aan bijvoorbeeld de inventaris of de accommodatie wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale borgsom worden ingehouden. De borgsom worden binnen 8 dagen na vertrek terugbetaald.

Water en elektriciteit  
In landen als Spanje komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot korting van distributie over te gaan. Wij als verhuurder kunnen voor de geleden schade niet aansprakelijk gesteld worden.    

Geluid  
Huurders mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving. Zij dienen de rust van de omgeving te allen tijde te respecteren. In ieder geval dient tussen 22.00 uur en 08.00 uur rekening gehouden te worden met de nachtrust van de omwonenden.

Verbruik en Milieu 
Wanneer u lichten dag en nacht laat branden en airconditionings 24 uur aanzet, zal dit het gemiddelde verbruiksbedrag aanzienlijk hoger zijn. Om uw kosten te drukken en het milieu te sparen is het raadzaam hier rekening mee te houden.    

Bouwactiviteiten, geluidshinder en milieuproblemen
Het komt incidenteel voor, dat in de directe omgeving van onze accommodatie onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen. Wij kunnen u ook niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek.    

Zwembaden  
Het gemeenscahppelijke zwembad is in de regel van mei tot november in gebruik. Wij als verhuurder zorgen niet voor het schoonmaken van het zwembad. Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat een zwembad in onderhoud of reparatie is, of dat het water gereinigd dient te worden. Voor eventueel hieruit vloeiend ongemak kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid aanvaarden.